വീണ്ടും

വിടരുന്ന കണ്ണുകൾ ,തെളിയുന്ന പുഞ്ചിരി ,
അരുണിമ പതയുന്ന സന്തോഷത്തിരതല്ലൽ;
തിക്കും തിരക്കും ,കോലാഹലങ്ങളും,
പഴയ സതീർത്ഥ്യരെ ഒരു നോക്കു കാണുവാൻ ;

ഹസ്തദാനങ്ങളും, സ്നേഹാശ്ലേഷങ്ങളും,
ചിരിയ്ക്കുന്നു, കടവിന്നിട നാഴികളും;
ഒട്ടുമേ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം,
ഇഷ്ടം തുളുമ്പുന്ന മനസ്സുകൾ പറയുന്നു;

കുശലങ്ങൾ ചൊരിയുന്ന കോളേജ് ക്യാമ്പസും,
മധുരിയയ്ക്കും ഓർമകൾ, ഹോസ്റ്റൽ വീഥികൾ;
ക്ലാസ്സുകൾ, ചിട്ടകൾ, പരീക്ഷ പ്പേടികൾ,
ജീവിതഗതി നൽകിയാ നാലു വർഷങ്ങൾ;

പറയാൻ മറന്നൊരു ദീപ്ത ഭാവങ്ങളിന്നി-
-വിടെ തീജ്വാല ക ളാകുന്നുവോ?
വീണ്ടുമാ കൗമാര വർണ്ണങ്ങളിലേയ്ക്കീ
സമാഗമം നമ്മെ വിളിയ്ക്കുന്നുവോ?

നേരമായ്, നേരമായ്, തിരികെപ്പോയിടാൻ,
സജലങ്ങളാം മിഴികൾ തുടച്ചീടുക,
താഴിട്ടു പൂട്ടട്ടെ സൗഹൃദച്ചെപ്പിലീ,
സുഗന്ധം പകരുന്ന ചെമ്പക പൂവിതൾ;

****** ******** *********

വീണ്ടുമീ പ രി ചിത ലോകവും, ജോലിയും,
പരിഭവം നിറയുന്ന സ്നേഹ സല്ലാപവും;
നിറയുന്നു ഹൃദയമെന്നീശ്വരാ നന്ദിയാൽ,
ഈ കുടുംബത്തിനായ്, ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയായ് .

Beena Leo (Electronics)

Again

Blooming eyes and brightening smiles…
Waves of happiness lap around,
with frothing fronds of radiance…
Milling crowds and rising cacophony;
All to cast a glance at friends of yore…

As the laughter lights up the hotel corridor,
here a warm handshake, there a loving hug…
Affection pours over and minds murmur,
“All these years didn’t change things a bit…”

Campus showers pleasantries on us,
while hostel lanes lie littered with memories sweet…
Classes, schedules and examination nightmares,
Four years that lent direction to our carefree lives…

Is the luminescence of sentiments, never voiced,
turning into flames here today?
Is this rendezvous summoning us,
back to teenage tints and shades?

Wipe a teary eye, for it is time to go back;
Keep this fragrant magnolia petal,
secure in the jewel box of friendship…

******       ********      *********

Back in the familiar universe of clan and career,
As the loving chatter, with a dash of the querulous,
washes over my ears…
Lord, my heart wells up with gratitude;
For my kith and kin,
For the blessings thee bestow on us…

Stephan Abraham (Electronics)

Golden Memories

RECALL ’91 – ITS YESTERDAY ONCE MORE

Guys and gals, it is wonderful to be back in touch!!

Thanksrec1 to communication technology, we folks, flung far wide across this globe, have come together to feel once again the yesterdays that we spent together.

Never mind the fact that it is development in communication technology that took us to distant corners of the world in the first place!

But, surely, in this age of ?connected world?, we also feel the pain of disconnectedness. There is no dearth of entertainment that we can turn to and no dearth of activities that we can do to keep ourselves engaged. But we feel, albeit fleetingly, a sense of something missing.

Read More..


REC Calicut is calling. Be There! It will be Yesterday Once More!

Frequent Questions:

RECall 91 Program is scheduled for Aug 5-7, 2016 at National Institute of Technology (Formerly Regional Engineering College Calicut)

You can register using many ways.? Use Info Collection link to provide your information. Or use the?contact us link to provide us your contact information and we will get back with you.

RECall ’91 Payment Progress:

Arcitecture (48%)
Civil (57%)
Computer (23%)
Electrical (41%)
Electronics (53%)
Mechanical (40%)
Production (38%)
Overall (43%)
 • Amit Elhance

  Amit Elhance Current Address : 418, Mahaveer Nagar, Tonk Road, Jaipur-302018 Permanent Address : 418, Mahaveer Nagar, Tonk Road, Jaipur-302018 Hobbies : L ...

 • Sreenivasulu Reddy

  Sreenivasulu Reddy   Current Address : 6204 Whitsbury Court, Jacksonville Fl 32258 Permanent Address : 6204 Whitsbury Court, Jacksonville Fl 32258 Ph ...

 • Asha P B

  Asha P B     Professional life   Photos ...

 • Jayanthi E V

  Jayanthi Pillai Current Address : Chembur,Mumbai Permanent Address : Chembur,Mumbai Hobbies : Reading, Music Phone Number (mobile) : 9967051062 Our second ...

 • Jayaprakash K M

  Jayaprakash K M   Current Address : Dubai Phone Number (mobile) : 971503553435   Professional life Architect Photos ...

 • Anil Kumar M

  Anil Kumar M     Professional life   Photos ...

 • Jinumole Varghese

  Jinumole Varghese     Professional life   Photos ...

 • Bigyanan Borah

  Bigyanan Borah Current Address: House No. 10, Hill View Colony, New Guwahati, P.O. Noonmati, Pin – 781020, Assam, India Permanent Address: House No. 10, H ...

 • Sunitha Tresa Abraham

  Sunitha Tresa Abraham Phone Number (mobile) : 6033690199 Professional life Photos ...

 • Shylesh C P

  Shylesh C P   Current Address : Rock Valley Housing Complex, Kolagappara, Meenangadi.P.O, Wayanad. Permanent Address : Rock Valley Housing Complex, K ...

 • Sujatha S

  Sujatha S Professional life Photos ...

 • Leena Joy

  Leena Joy Current Address : MNRA 46A, Tyrex Lane,Off Diary Methanam Road,Edappally North P.O. Permanent Address : TEK WEB VISUALS Hobbies : Gardening Phon ...

 • Reena V P

  Reena V P Current Address : sreyas, civilstation, calicut Permanent Address : sreyas, civilstation, calicut Hobbies : traveling Phone Number (mobile) : 94 ...

 • Sedjwick John Joseph

  Sedjwick John Joseph Current Address : London Permanent Address : Chakanad, Kollamkuddi Road, Thrikakara P.O, Kochi – 682 021 Hobbies : Tennis, Squash, Mo ...

 • Kunhimammu Paravath

  Kunhimammu Paravath Current Address : PARAVATH HOUSE, CHEMMANKADAVU, P.O. KODUR, MALAPPURAM DIST., KERALA-676504. Professional life "Executive Engineer", ...

 • Ajitha E

  Ajitha E Current Address : sreeragam, Thayineri, PO Payyanur, Kannur Dt.Kerala Permanent Address : Sreeragam, OPP. Khadi Sub Centre, Thayineri, PO Payyanu ...

 • Krishna Kumari

  Krishna Kumari Professional life Photos ...

 • Biji Mathew

  Biji Mathew Current Address : PUTHAYATH HOUSE,keezhillam p o,683541 Permanent Address : PUTHAYATH HOUSE, KEEZHILLAM P O 683541 Phone Number (mobile) : 944 ...

 • Rajeev Kariyil

  Rajeev Kariyil Current Address : Chief Project Engineer,Kerala State Housing Board,Thiruvananthapuram Permanent Address : Shyla Nivas, Sivapuram P.O, Kann ...

 • Jeena Jose

  Jeena Jose Professional life Photos ...

 • Ramachandra Aryal

  Ramachandra Aryal Professional life Photos ...

 • Anil D

  Anil D Current Address : House No 37,"ANUGRAHA",Concorde Homes,Kudlu Main Road,Behind HSR Layout,Bangalore -560068 Permanent Address : House No 37,"ANUGRA ...

 • Preethi Cherian

  Preethi Cherian Current Address : Velachery West, Chennai Permanent Address : Chennai Hobbies : Music, Reading, Driving Phone Number (mobile) : 9840571198 ...

 • Maya K

  Maya K Current Address : 65 Rio Robles East #3218, San Jose, CA 95134, USA Permanent Address : Elenjickamalil House, Asamannoor P.O, Permbavoor, Kerala, I ...

 • Devika C R

  Devika C R Current Address : 329 Hidden Creek Drive Downingtown,PA Phone Number (mobile) : 610-742-6187 facebook : Devika Ravindran Professional life Seni ...

 • Sabu Shafeeq

  Sabu Shafeeq Professional life Photos ...

 • Sandhya Nair

  Sandhya Nair Professional life Photos ...

 • Narinder Pal Singh

  Narinder Pal Singh Current Address : 132 OWLRIDGE DR, BRAMPTON , ON L6X 0M7 Phone Number (mobile) : 4168994488 Phone Number (home) : 9054972190 Phone Numb ...

 • Charandas Waikar

  Charandas Waikar Professional life Photos ...

 • George Thomas

  George Thomas Current Address : Muscat, Oman Permanent Address : Trivandrum, Kerala Hobbies : Trekking/Mountaineering, Music, Current Affairs Phone Number ...

 • Radha Kozhikote

  Radha Kozhikote Current Address : 16008 Rosewood Street, Overland Park, Kansas, USA Permanent Address : 16008 Rosewood Street, Overland Park, Kansas, USA ...

 • Omprakash Sudha

  Omprakash Sudha   Professional life   Photos ...

 • Dennis Joseph T

  Dennis Joseph T     Professional life   Photos ...

 • George Milton

  George Milton Current Address : 55 Hanson Rd, Newton, MA 02459 Permanent Address : 55 Hanson Rd, Newton, MA 02459 Phone Number (mobile) : 1 857-998-1547 P ...

 • Hemant Ade

  Hemant Ade Current Address : Bureau of Indian Standards,Second Floor,West End Building Block,HOUSEFED Complex,Beltola-Basistha Road,Last Gate,Dispur,Guwah ...

 • Fazal Mahmood

  ...

 • Sukeshi pandit

  Sukeshi pandit Current Address : Row Hse # 41, Golden Woods, 12/3 Kasavanahalli Mn Rd., Bangalore 560035 Permanent Address : Row Hse # 41, Golden Woods, 1 ...

 • Ajay Dhawan

  Ajay Dhawan     Professional life   Photos ...

 • Omprakash S N

  Omprakash S N     Professional life   Photos ...

 • Sudhakar J

  Sudhakar J Permanent Address : 3724 Bella Vista Dr, Plano TX 75074 Phone Number (mobile) : +1 913 209 9027 Phone Number (home) : 19132099027 Phone Number ...

 • Ajay Dulloo

  Ajay Dulloo Current Address: A-1/302, Satyam Apts, Vasundhra Enclave, Delhi-110096 Permanent Address: A-1/302, Satyam Apts, Vasundhra Enclave, Delhi-11009 ...

 • Rajesh G

  Rajesh G Current Address:Flat19,Model Enclave,Vignananagar,Bangalore Permanent Address:Flat19,Model Enclave,Vignananagar,Bangalore Hobbies: Phone (M): +91 ...

 • Shine Dathan

  Shine Dathan Current Address:TC 34/694 Shifin Villa, Shanghumugham PO, Thiruvananthapuram, Kerala 695007 Permanent Address:TC 34/694 Shifin Villa, Shanghu ...

 • Radha Mohan Gupta

  Radha Mohan Gupta Current Address:New Delhi, India Permanent Address:New Delhi, India Hobbies: Phone (M): Phone (H): Professional life Current Job: RB Pho ...

 • Alok Kumar

  Alok Kumar Current Address: Bldg A3 Flat 202, Lunkad Sky Vie, Vimannagar, Pune 411014 India Permanent Address: Bldg A3 Flat 202, Lunkad Sky Vie, Vimannaga ...

 • Isaac Chemmanam

  Isaac Chemmanam   Spouse - Marina (Smitha) Kids - Reuben, Rebecca Favorite place in REC - Mini Canteen An Event never forgotten- The nightly processi ...

 • REJI JOSEPH

  REJI JOSEPH Current Address:Easwaramkudiyil, CRA 224 B, TC 8/1172-1, Mavarthalakonam Road, Chenthi, Pongummood, Thiruvananthapuram- 695011, Kerala Permane ...

 • M.V.Srinivas

  M.V.Srinivas Current Address:House no 12, Neelavishal, Near Tirumalagiri, Secunderabad-500009 Permanent Address:House no 12, Neelavishal, Near Tirumalagir ...

 • Joji George

  Joji George Current Address:2609 Fairfield Dr, Richardson Texas 75082, USA Permanent Address:Puthenpurackal, Ettumanoor, Kerala Phone (M): +1-972-489-8945 ...

 • Pradeep Mustoor

  Pradeep Mustoor Current Address:1335 Kellybrook Way, San Ramon, CA 94582, USA Permanent Address:1335 Kellybrook Way, San Ramon, CA 94582, USA Hobbies: Rea ...